Hurda teşvikinin kapsamı ve destek miktarı artırıldı

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlemeyle hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşvik ölçüsü artırılırken, etraf dostu güç kullanımına yönelik yatırım yapanların maliyetlerinin yüzde 25’i devlet tarafından karşılanacak.

Özellikle kabotaj çizgisinde yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerinin de takviyeden yararlanabilmesi maksadıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sonu 50 GT (Gros Tonaj) düşürüldü. Öte yandan teşvikten yararlanacak gemi sayısı yıllık 5 iken 10’a çıkarıldı.

Bununla birlikte hurdaya ayrılan geminin akabinde yeni inşa edilecek konvansiyonel gemiler için verilecek takviye ölçüsü ton başına hurda bedelinin 1 katından 1,5 katına çıkarılarak yüzde 50 artışa gidildi.

Teşvik ve dayanaklarla Türkiye’nin ortalama gemi yaşının azaltılarak gençleştirilmesi amaçlanırken tıpkı vakitte, Türk tersanelerindeki gemi inşa endüstrisine hem inovasyon hem de yatırım manasında katkı sağlanması, bu alandaki istihdamın artırılması öngörülüyor.

Çevre dostu gemilere dönüşümde yüzde 25 hibe verilecek

LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere yeni inşa edilecek gemide alternatif etraf dostu bir güç kaynağı kullanılması halinde ise takviye ölçüsü ton başına hurda bedelinin 2,5 katına çıkarılarak etraf dostu gemi yapacak işletmeci desteklendi.

Mevcut gemilerinin ana makinelerini fosil yakıttan alternatif etraf dostu bir güç kaynağına dönüştürecek gemi sahiplerine, dönüşüm maliyetinin yüzde 25’i oranında hibe sağlanacak. Bu dayanaktan bilhassa Marmara Denizi’nde yolcu nakliyatı yapan gemi sahiplerinin yararlanması öngörülüyor.

Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Muahedesi ve Avrupa Birliği’nin “Emisyon Ticaret Sistemi” ile denizcilik dalının en değerli gündemi haline gelen ve “Fosil Yakıt Kullanılmayan Denizcilik Endüstrisi” sloganıyla hayata geçirilecek takviyelerin birincisi bölümün kullanımına sunulmuş oldu.

Türk bayrağı altında işletilecek gemilere verilecek bu dayanaklarla birlikte denizcilik kesimine yıllık 100 milyon lira takviye verilmesi amaçlanıyor. Kelam konusu dayanaklar için müracaatlar alınmaya başladı.