Kağıt toplayıcılara düzenleme

Plastik, kâğıt ve metal üzere kıymetlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve rastgele bir işletmeye bağlı olmaksızın atık …

Posted On

Çöpten hazineye dönüş hızlanacak

Evrim KÜÇÜK Düşük karbonlu iktisada yönelik global yönelim ve ESG’nin giderek daha fazla yatırımcının ve şirketlerin odağına yerleşmesi metal …

Posted On

Asi Nehri Nasıl Kurtulur

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Japonya’nın sağladığı 1,8 milyon ABD Doları takviye ile, Hatay vilayetinde hassas durumdaki denizel …

Posted On