Katılım bankaları için TLREFK dönemi 22 Haziran’da başlıyor

Türk Lirası Gecelik İştirak Referans Getiri Oranı TLREFK, Borsa İstanbul tarafından 22 Haziran 2022 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlıyor.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Katılım Bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans eserlerinde ve finansal kontratlarda değişken getiri göstergesi, destek varlık yahut karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans getiri oranı gereksinimini karşılamaya yönelik olarak oluşturulan TLREFK Türk Lirası Gecelik İştirak Referans Getiri Oranı 22.06.2022 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayacaktır.” denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Borsa İstanbul Taahhütlü Süreçler Pazarı’nda gerçekleşen, tıpkı gün başlangıç ve sonraki iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve yalnızca TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satım taahhüdü ile alım süreçlerindeki getiri oranı kullanılarak hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayacak olan TLREFK oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek maksadıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi bilgilerine 22.06.2022 tarihinden itibaren BISTECH Data Yayın Sistemi ve Borsa İstanbul internet sitesinden ulaşılabilecektir.

TLREFK Kuralları, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye İştirak Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturulmuştur.”