Fitch: Türkiye’de sigorta şirketleri son 10 yılın en zorlu döneminde

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’deki sigorta şirketlerinin son on yılın en güçlü şartlarında faaliyet gösterdiklerini ve kârları ve sermaye yeterlilik oranlarının 2022-2023’te ağır baskı altında kalmasını beklediğini açıkladı.

Fitch tarafından bugün yayımlanan raporda, makroekonomik bozulmanın, enflasyondaki artışın tesirlerinin ve motorlu taşıtlara yönelik üçüncü şahıs sorumluluk (MTPL) sigortasında devam eden tavan fiyat uygulamasının, kimi sigortacıların taban ödeme yeterlilik düzeylerinin altında kalmalarına neden olabileceği ve bu nedenle bahsi geçen sigortacıların sermaye artırmak ya da daha güçlü rakipler tarafından satın alınmak durumunda kalabileceği belirtildi.

Fitch, Türkiye’de Mayıs’ta %70’in üzerine çıkmış olan enflasyonun 2022 sonunda %60, 2023 sonunda ise %55 düzeyinde olacağını öngördü.

Rapora nazaran enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi, tazminat taleplerinin maliyetini artırarak ve kimi iş kollarında rezerv açıklarına yol açarak sigortacılar üzerinde önemli olumsuz tesirlere sahip olacak.