Finans dışı şirketlere swap önlemi

TL üzerinde spekülatif baskı riskine karşı bir tedbir daha alındı. “Finans dışı şirketlere swap freni” olarak değelerlendirilen yeni karar, yurt içinde düşük faizle temin edilen TL’nin yüksek faizle yurtdışına satılmasını engellemeyi amaçlıyor.

BDDK’nın yeni duyurduğu karara nazaran, yurt dışı yerleşiklerle türev süreç gerçekleştirecek finans dışı yurt içi yerleşiklere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk tartısı uygulanacak.

Kurdaki arbitraj fırsatını kullanmak isteyen şirketlere karşı, bankaları mart ayında uyaran BDDK, bu ikazından 3 ay sonra somut adım atmış oldu.

Karar metninde mevzuyla ilgili yapılan bilgilendirme şöyle:

“Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik şahısların, bu Karar tarihinden sonra, yurt dışı yerleşiklerle türev süreç gerçekleştirmesi halinde, bu bireylere bu Karar tarihinden sonra kullandırılacak olan TL ve YP cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilere; 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik” uyarınca sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine temel meblağ hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan (standart yaklaşım ya da içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar) bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan yüzde beş yüz risk tartısı uygulanmasına karar verilmiştir.”