Sürdürülebilir müfredat

Birçok ülkede sürdürülebilirlik müfredatlarda ele alınmış durumda. Bununla birlikte, eğitimcilerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma unsurlarını öğretim ve eğitim uygulamalarına dahil etmek için daha fazla dayanağa, uzmanlığa ve eğitim fırsatlarına gereksinimi var.

Avrupa Kurulu, sürdürülebilir kalkınma için eğitim programlarını teşvik etmek ve desteklemek için üye devletlere tavsiyelerde bulundu. Kurul, bu liste ile her yaştan öğrencinin daha sürdürülebilir bir biçimde yaşamak için gerekli bilgileri edinmesini, değişen işgücü piyasasında gereksinim duyulan hünerleri edinmesini ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmesini sağlama emeli taşıyor.

NELER ÖNERİLDİ?

Avrupa Kurulu, birinci olarak bu bahsin öncelikli alanlardan biri olarak belirlemesi gerektiğine işaret ediyor. Altyapı, dijital araçlar ve kaynaklar sağlayarak bilhassa yeni Sürdürülebilirlik Avrupa Yeterlilik Çerçevesini (GreenComp) temel alarak yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma için öğretme ve öğrenmeyi desteklemek ve geliştirmek bir öteki tavsiye. İklim, etraf, biyolojik çeşitlilik krizi ve nedenleri hakkında gerçeklere dayalı ve erişilebilir bilgiler üretilmesini öneren Kurul, öğretmenlerin eğitilmesine de farklı bir kıymet veriyor.

TAVSİYELERİN ART PLANI

Gençler ortasında, bilhassa etraf ve iklim sıkıntıları olmak üzere sürdürülebilir kalkınma sıkıntılarına dahil olma konusunda artan bir farkındalık ve istek var. Mayıs 2022’de yayınlanan bir Eurobarometer’in sonuçları, AB’deki gençlerin “çevreyi muhafaza ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi” Avrupa Gençlik Yılı’nda (2022) odaklanılması gereken temel önceliklerden biri olarak gördüklerini gösteriyor.