Pandemideki ücretsiz izin süreleri için mahkemeden karar

Ücretsiz müsaade konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci hususunun ‘j’ bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen öbür izinler” tabirinin pandemi fiyatsız müsaadesi de kapsayacağı konuşuluyordu.

Bazı uzmanlar, fiyatsız müsaadenin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem müddetine dahil olmadığını söz ederken; zıt görüştekiler de pandemide geçen fiyatsız müsaade müddetlerinin yıllık müsaadeye hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını lisana getiriyordu. Hususla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Oy birliği ile alınan kararda, “Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına nazaran personelin fiyatsız izinde bulunduğu müddetlerde iş akdi askıdadır. Personelin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan müddetlerde dahil edilir. Diğer bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma müddetleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen süreksiz 10.madde çerçevesinde tek taraflı müsaade uygulaması sonucunda kullandırılan fiyatsız müsaade mühletleri 6 aylık kıdem mühleti hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi’nce yargılamaya devam edilerek davanın temeli hakkında karar kurulması gerekirken dava kuralı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır” denildi.