Doğan Holding, D Yatırım Bankası’ndaki %9’luk hissesini devrediyor

Doğan Holding, D Yatırım Bankası’nın yüzde 9 hissesini bağlı paydaşlığı DHI Investment’a satmak için “Pay Bölüm Sözleşmesi” imzaladı.

Şirket’ten bahis ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimiz İdare Konseyi’nin 20.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle; tamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde % 99,999090 oranında hisse sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası A.Ş.’deki 199.998.180 adet paydan, D Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin % 9’una tekabül eden 18.000.000,00-Türk Lirası nominal bedelli toplam 18.000.000 adet hissenin; Şirketimizin % 100 bağlı iştiraki pozisyonunda bulunan DHI Investment B.V.’ye bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 237.549.000,00-Türk Lirası toplam şirket bedelinin %9’u olmak üzere 21.379.410,00-Türk Lirası bedel üzerinden satılarak devredilmesi kapsamında gerekli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiş olup bu karara istinaden DHI Investment B.V. ile 20.06.2022 tarihli ‘Pay Zaman Sözleşmesi’ imzalanmıştır.

Yukarıda ayrıntıları verilen “Finansal Duran Varlık” satışı ve zamanı süreçlerinin, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-23.1 “Önemli Nitelikteki Süreçlere Ait Ortak Temeller ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (SPK II-23.1 Tebliği)’nin, “Önemlilik kriteri” başlığını taşıyan 6’ncı hususunda düzenlenen hudutların altında kalacağı bedellendirilmektedir.”